PRESSMEDDELANDE

Millstone Group –
Sveriges första oberoende mediebyrå

Svensk Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare är ny kund till Millstone Group, Sveriges första oberoende mediebyrå. Genom att vikta om medieinvesteringarna från traditionella till digitala medier ska Millstone Group förbättra kännedomen om företagets tjänster kring kollektivavtalade försäkringar. Valet av Millstone Group baseras på mediebyråns transparenta rådgivningsexpertis med löfte om maximal avkastning och mätbara resultat.

Svensk Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare hjälper företag som har tecknat eller har för avsikt att teckna kollektivavtalade försäkringar på den privata arbetsmarknaden. Stödet ges bland annat via sajten Finfa.se.

– Vi spenderar allt mer tid i digitala medier. Därför känns det relevant för oss att vikta om vår marknadsföring från traditionella till digitala kanaler. Millstone har presenterat ett mycket spetsigt förslag på hur vi effektivare når vår målgrupp. Det ska bli spännande att se skillnaden och kunna mäta effekten av förflyttningen, säger Mari Holm, på svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare.

Stefan Mahlstein, grundare av Millstone Group ser fram emot det nya samarbetet.

– Det känns självklart kul att Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation för arbetsgivare ger oss förtroendet att maximera deras medieinvesteringar. Vår fokus ligger, precis som alltid, på att skapa kundnytta och mätbara resultat.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Mahlstein, grundare Millstone Group
Mobil: 073 650 87 10
Mail: stefan.mahlstein@millstonegroup.se

Mari Holm, kommunikationschef Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation för arbetsgivare.
Tel: 08 762 70 12
Mail: mari.holm@svensktnaringsliv.se

Om Millstone Group

Millstone Group är en fullservicebyrå inom medierådgivning bestående av företagen Millstone (2014), Pineberry (2007) och WordOn (2009). Företaget erbjuder medierådgivning med fokus på lönsamhet, valfrihet och transparens. Millstone Group har idag cirka 400 kunder som Mäklarhuset, Cylinda, Hallon, Avanza Bank, Fyndiq mfl.

Om Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare

Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare erbjuder företag som tecknat eller har för avsikt att teckna avtalsförsäkringar stöd avseende dessa försäkringar. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.