PRESSMEDDELANDE

Millstone Group familjen vill bli större ännu snabbare. Därför söker vi nu intressanta förvärv inom den traditionella mediebyråvärlden. Målet är att under 2016 förvärva minst en mediebyrå med en omsättning kring 200-300 miljoner.

Millstone Group fortsätter att växa starkt. Under 2015 ökade Millstone Groups omsättning till ca 48 mkr (byråintäkt 36,5 mkr) med en vinst om ca 4 mkr. Familjen består idag av totalt 50 medarbetare. Prognosen för 2016 är en omsättning motsvarande 58-60 mkr med en vinst om 6-7 mkr.

I syfte att öka på tillväxten ännu snabbare vill vi komplettera familjen med ännu fler begåvade medarbetare. Därför vill vi nu förvärva en eller ett par mediebyråer med kompletterande kompetens inom traditionell media.

– Vi ser ett behov av traditionell media (linjär tv, radio, utomhus och print) som komplement till vårt digitala erbjudande. Framförallt gäller det våra större annonsörer som vi idag bara hjälper med vissa delar, säger Stefan Mahlstein, grundare Millstone Group.

– Det vi söker är mediebyråer med en omsättning om 200-300 mkr (byråintäkt 12-18 mkr). Det absolut viktigaste för ett lyckat förvärv är ett bra team och en gemensam värdegrund. Fokus måste vara att uppfylla kundens faktiska behov och leverera bästa möjliga resultat, fortsätter Stefan.

Målsättningen för Millstone Group är att genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv uppnå en omsättning om 1 miljard (byråintäkt 150-175 mkr) senast 2020. Vill du följa med på resan? Kontakta oss för vidare diskussion.

För mer information, vänligen kontakta

Stefan Mahlstein – 073 650 87 10 – stefan.mahlstein@millstone.se

 

Millstone Group med Pineberry, WordOn och Moow har sedan 2007 hjälpt över 1 500 kunder få mer effekt av sin marknadsföring. Genom att se till att du når din målgrupp med rätt budskap i rätt kanal vid rätt tidpunkt ger vi dig fler kunder.