Millstone Group ser fram emot att under de 3 kommande åren vara med och stödja Hungerprojektet.

Vårt stöd kommer specifikt att till utvecklingen av Mem-Chemfre epicentret i Ghana. Mem-Chemfre består av totalt 13 byar med ca 7 000 invånare. Målet är att dessa byar skall bli självförsörjande i december 2019.

Skälet till att vi valt just Hungerprojektet är att vi tror på deras metod med hjälp till självhjälp. Det innebär att de som har behovet av hjälp är de som faktiskt är med och skapar den positiva utvecklingen mot självförsörjning.

Även om utvecklingen i världen snabbt går åt rätt håll när det gäller att avskaffa hunger och fattigdom lever fortfarande 795 miljoner människor i kronisk hunger. Hösten 2015 tog FN ett enigt beslut om att sätta en nollvision för avskaffandet av hunger och fattigdom till 2030. För oss känns det naturligt att stödja det arbetet.

Hungerprojektet arbetar genom att engagera lokala förändringsagenter och volontärer som tillsammans med organisationen driver arbetet framåt och möjliggör ett stort genomslag. Det handlar om att skapa ett partnerskap med människor i fattigdom. Målet är att personerna ska bli självförsörjande och klara sig på egen hand.

Millstone Group stödjer Hungerprojektet och nollvisionen för avskaffandet av hunger och fattigdom. Gör det du också!

Mejlsignatur_företag_2017

Mer information om Hungerprojektet och hur du går till väga för att också vara med och stötta finns här.