Enligt en artikel i Dagens Media förra veckan anser Mediacoms tv-chef Patrick Wallin är de sjunkande tittarnivåerna ”ett elände”. Och det är säker sant om man ser det ur tv-bolagens och de traditionella mediebyråernas perspektiv. Men, för annonsörerna är det en utveckling som kommer att leda till ökad lönsamhet.

Dagens media har den senaste veckan skrivit flera mycket intressanta artiklar om krisen för linjär tv. För tv-bolagen är det en mycket verklig och akut kris. Men för annonsörerna kan det tvärtom innebära en utveckling som leder till ökad lönsamhet. Detta eftersom ”krisen” gör att fler blickar riktas mot träffsäkra och kostnadseffektiva digitala kanaler.

Argumentet för linjär tv har historiskt sett varit att det är det enda mediet som kan leverera tillräcklig räckvidd om du som annonsör vill bygga varumärke. Detta är sedan ca 10 år inte längre sant. Dels beror detta på att linjär tv de facto inte längre kan leverera önskad räckvidd. Men, framförallt för att du som annonsör sedan lång tid faktiskt kunnat få tillräcklig räckvidd i digitala kanaler.

Krisen för linjär tv skapar ett tillfälle för annonsörer att ställa sig frågan om vilken typ av räckvidd som är viktig. Vad är egentligen poängen med att exempelvis nå hela Sveriges befolkning om du som annonsör bara har 20 % av befolkningen som målgrupp? Är det inte bättre att fokusera på att nå rätt målgrupp via mer nischade kanaler?

Frågorna skapar ett val mellan att flera gånger repetera sitt budskap för en specifik målgrupp eller ett fåtal gånger nå ut till många som inte tillhör målgruppen. Dessutom erbjuder digitala kanaler större möjligheter för annonsörer att se hur marknadsföringen påverkar försäljningen.

Jag är övertygad om att vi nu, när inte räckvidden i linjär tv räcker till, kommer att se att många av Sveriges annonsörer upptäcker att de faktiskt klarar sig lika bra utan den. De pengar som Sveriges annonsörer får tillbaka kommer i de flesta fall att visa sig bli en kostnadsbesparing som leder till ren vinst!

Därför ser i alla fall jag på krisen inom linjär tv som en del av en positiv utveckling där mindre pengar kommer att slösas bort på bred räckvidd till förmån för investeringar i mer riktad och repetitiv räckvidd inom annonsörernas målgrupper.

Stefan Mahlstein
Grundare Millstone Group