PRESSMEDDELANDE

Millstone Group – WordOn och Pineberry ökar Cylindas varumärkeskännedom

Millstone Group har arbetat tillsammans med Cylinda de senaste två åren för att förbättra Cylindas varumärkeskännedom. Cylindas strategiska val att primärt använda digitala kanaler för maximal effekt har gjort att kännedomen ökat de senaste åren.

Traditionella medier som linjär tv och dagspress har av många länge ansetts vara de enda räckviddsmedierna. Trots ett kraftig minskat antal tittare och läsare har argumentet varit att digitala kanaler inte kan öka varumärkeskännedomen.
Cylindas resultat visar att det inte är sant.

Det arbete vi gjort tillsammans med Cylinda visar tydligt att det går att öka ett företags varumärkeskännedom genom att använda sig av digitala medier. Till skillnad från vad de flesta tror är Internet det nya räckviddsmediet, säger Stefan Mahlstein, grundare Millstone Group.

De senaste två åren har Millstone Group och Cylinda arbetat tillsammans för att få så mycket räckvidd och trafik som möjligt. Målet har varit att öka kännedomen och tack vare effektiv medieplanering och ett bra mottagande av besökarna på Cylindas sajt har målet nåtts.

WordOn och Pineberry som ingår i Millstone Group har gjort ett mycket bra arbete. Genom att lära känna vår verksamhet och därefter sätta en effektiv mediestrategi tillsammans med oss har de levererat över en miljon besökare till vår sajt per år och ökad kännedom, tillägger Fredrik Andersson, Marknadschef på Cylinda.

Cylinda gör årliga mätningar av sin varumärkeskännedom via Gfk som är ett av världens största marknadsföringsundersökningsföretag.

För mer information, vänligen kontakta
Stefan Mahlstein – 073 650 87 10 – stefan.mahlstein@millstone.se
Fredrik Andersson – 070 444 44 90 – fredrik.andersson@cylinda.se

Millstone Group familjen med Pineberry, WordOn och MOOW har sedan 2007 hjälpt över 1 500 kunder få mer effekt av sin marknadsföring. Genom att hjälpa dig nå din målgrupp i rätt kanal vid rätt tidpunkt ger vi dig fler kunder.