Det finns flertalet tävlingar som ska värdera vad som är bra reklam och vilken marknadsförare som har lyckats bäst med sin reklam. Tävlingarna syftar till att lyfta fram bra reklam som visar på goda exempel och är inspirerande men vad betyder det egentligen och vad avgör vilken reklam som är bra?

Resumé har i samband med vårens reklamtävlingar rådfrågat Sara Rosengren, professor i företagsekonomi och marknadsföring på Handelshögskolan, om vad bra reklam egentligen är. Hon klargör att vad som uppfattas som bra reklam beror på vilket perspektiv vi utgår från. Den bästa reklamen skapas genom att olika perspektiv knyts samman och balanseras.

De tre ingredienser som Sara Rosengren lyfter fram för ett lyckat recept för bra reklam är följande.

– Bra reklam ska få avsändaren att nå sina mål. Det ska skapa ett värde för företaget och visa sig i resultaträkningen. Om företaget inte når sina mål eller får ett positivt värde av sin reklam spelar det ingen roll hur den uppfattas i övrigt, det kan aldrig bli bra reklam.

– Bra reklam ger inte bara företaget ett värde utan ger även mottagaren ett värde. Reklamen ska ha mottagarens uppmärksamhet i fokus och ge någonting tillbaka. Mottagaren ska få någonting ut av den tid personen lägger på att uppmärksamma reklamen. Känslan ska vara positiv för mottagaren och kan vara allt från igenkänning till ny, givande information.

– Bra reklam är medveten om att den tar plats i samhället och de samhällsdebatter som pågår. Reklamen och avsändaren tar ansvar för sin påverkan. Bra reklam skapar ett värde för samhället i stort.

Sammanfattningsvis anser Sara Rosengren att bra reklam är reklam som lyckas ta in och ge positiv effekt för alla de tre ovan angivna perspektiven.

Läs den fullständiga artikeln med Sara Rosengren här.