Viralgranskaren och Statens medieråd har tillsammans med Internetstiftelsen i Sverige släppt en guide som klargör vad algoritmer är och vad du bör veta om dem.

I guiden får du svar på:
– Vad en algoritm är och vad den gör,
– Hur de påverkar din vardag,
– Vilken data algoritmer arbetar med och hur du kan kontrollera datan,
– Hur internets infrastruktur påverkar din information,
– Hur användaranpassning på nätet medför konsekvenser,
– Viktiga områden i samhället som påverkas av algoritmer och hur du kan tänka kritiskt kring detta.

I guiden beskrivs algoritmer som: instruktioner om vad som ska utföras, med vad och i vilken ordning. Algoritmer ingår i regel i programvaror och är inte helt olika matrecept som förklarar vilka ingredienser du ska använda och hur dessa ska hanteras för att bilda en komplett måltid. Hanteringen avgörs av de omständigheter du stöter på under tillagningen och det är dessa omständigheter och vilket val de leder till som beskrivs i en algoritm.

Algoritmer har skapats då den enorma mängden data som finns har blivit omöjlig att hantera av människor. En algoritm kan till exempel vara till hjälp i prioriteringen av olika sökresultat med flera hundra träffar. Algoritmer hjälper helt enkelt oss människor att sortera och prioritera stora mängder information.

Algoritmer är en stor hjälp för oss människor men det är ändå viktigt att vara medveten om att de finns, hur de fungerar och de baksidor och problem som kan komma med dem.

Läs mer om algoritmer och hur de påverkar oss i guiden som du hittar här.