Med ett medielandskap som ständigt förändras är det som marknadschef eller mediaköpare en hel del att hålla koll på. I vilka kanaler finns din målgrupp i? Vilka överger de? Vilka finns de i men som ändå inte fungerar av någon anledning?

Som medieköpare måste du ha en övergripande koll och din mediebyrå måste agera expert och kunna rådge dig kring det förändrade landskapet och din målgrupp.
Så hur ska du tänka för att ställa rätt krav på din mediebyrå? Här kommer några tips:

  • Alla affärsrelationer måste vara ömsesidiga för att bli lyckade – hur ser ert avtal ut? Tjänar båda parter på ert samarbete?
  • Transparens. Som mediaköpare ska du veta vad du betalar för. Vad blir din avkastning, vad sparar din mediebyrå åt dig, hur ser prissättningen ut hos publicisten och hur mycket mediebyrån tar betalt.
  • Sätt upp mål! Utan konkreta och mätbara mål kan du inte utvärdera om ert samarbete är lönsamt. Kan din mediebyrå inte erbjuda uppföljning på alla era aktiviteter bör du faktiskt se dig om efter en annan.
  • Optimera under kampanjens gång. När kampanjen väl satt igång är när det riktiga arbetet börjar. Bestäm redan i uppstartsfasen hur ni jobbar med optimering av budskap och kanalval under kampanjen.

Vi märker att många bolag inte har kommit tillräckligt långt i sin digitala annonsering. Det är många gamla sanningar och fördomar som ligger till grund för det. En av de mer seglivade är att digital annonsering inte är värd att lägga budget på eftersom den inte är lönsam eller att det bara är sök som fungerar. Att arbeta med digital annonsering kostar pengar, precis som vilken typ av marknadsföringsinsats som helst. Och möjligheterna att skapa avkastning är väldigt goda om du jobbar på rätt sätt. Det är inte helt ovanligt att vi kan se en ökad avkastning på mellan 30-40 procent hos de kunder vi arbetar med. Snarare är det en regel än ett undantag att vi hamnar runt de siffrorna. Och det gäller även för de kunder som jobbat med digital annonsering i många år. Men då gäller reglerna ovan. Transparens, sätta mätbara mål, och att hela tiden optimera under kampanjens gång.