Några av de stora fördelarna med digital annonsering är att det finns möjligheter att hitta specifika annonsplatser för väldigt specifika målgrupper, att få direkt och tydlig uppföljning och att du kan testa olika varianter av din kampanj och optimera den under tiden den rullar. För att få ut maximalt av de här möjligheterna behöver du våga vara riktigt specifik med dina målgrupper.

En vanlig orsak till att man inte är spetsig i sina målgrupper är rädslan att exkludera potentiella kunder. Men risken är att man istället försöker tala till alla utan att egentligen nå någon alls. Då är det bättre att vara riktigt relevant för de mest prioriterade kunderna. Om du annonserar brett och inte riktigt vet vilka som kommer se ditt budskap är det svårt att våga vara riktigt spetsig. Men det här kan bli mycket lättare med digital annonsering eftersom du kan annonsera på utrymmen med smala målgrupper och då använda olika erbjudanden, uttryck och flöden på olika ställen.

När du annonserar digitalt får du snabb och tydlig uppföljning på din kampanj. Du kan snabbt se om något inte fungerar och ta bort eller ändra detta innan det blivit en stor kostnad. Risken blir då inte lika stor som om du bokat utrymme i TV i flera veckor. På samma sätt kan du se om något fungerar bättre än väntat och lägga mer budget på det, eller kanske prova liknande idéer på fler ställen. Det kan också visa sig att intresset i olika målgrupper är högre eller lägre än du trodde. Kanske är inte din starkaste kundgrupp den du trodde det var?

Ytterligare en aspekt är att testa olika annonser till samma målgrupp. Kanske får en viss andel av besökarna på en sajt ett budskap och de resterande ett annat? Då kan du se vad som fungerar bäst. Våga testa med tillräckligt stora skillnader att du får pålitlig data med tydliga indikationer. Att byta ett ord här och där eller nyans på en knapp kan visserligen ge skillnader, men ofta är skillnaderna så små att det rent statistiskt inte går att dra någon slutsats av det.

Eftersom du har möjlighet att göra tester i digitala medier till mycket lägre kostnad än i traditionell media, rekommenderar vi att du drar nytta av det och bygger upp kunskap för framtida kampanjer. Över tid kan du lära dig mycket om dina målgrupper. Vad som fungerar kan variera mycket mellan dem.

Kanske är det skillnad i budskapen som spelar roll, eller kanske är det olika tidpunkter på dygnet som ger olika resultat för annonser för olika målgrupper? Eller något helt annat. Det är lätt att spekulera och skapa sig egna svar, men med digital annonsering kan du få faktiska siffror som visar hur det verkligen förhåller sig.

Be din byrå att hjälpa dig med strategier för annonsering på olika sajter och hur ni kan göra relevanta tester. Lycka till!