I förra blogginlägget pratade vi om hur du ställer rätt krav på din mediebyrå för att lyckas med din digitala annonsering. En av de punkter som vi tog upp var vikten av att mäta och följa upp. Kanske är detta den enskilt viktigaste biten. Detta är ingenting du gör en gång, när exempelvis en kampanj är slut utan det ska ske löpande under hela annonseringstiden. Du behöver därför, tillsammans med din mediebyrå, sätta upp en struktur för uppföljningen. Då kan du sedan utvärdera om du fick valuta för pengarna.

Mätbara mål.
Det första du behöver göra är att sätta tydliga och mätbara mål för vad du vill få ut av din marknadsföringsbudget. Det kan till exempel vara exponering, trafik, leads eller försäljning.

Följ upp varje kanal
När du satt dina mål är det dags att följa upp det faktiska utfallet. Detta sker löpande, till exempel veckovis och/eller månadsvis. Vår rekommendation är att göra uppföljningen i varje enskild kanal för att se hur just den kanalen står i relation till de mål du satt. Om det efter någon månad eller två inte ger det resultat som du tänkt dig börjar du skruva på de olika delarna, det vill säga allt från det du betalar till kanalen, till sättet du syns på och hur budskapet är utformat. Fungerar allt bra i andra kanaler med ett visst format och budskap så hänger det oftast på att den kanalen som inte fungerar inte har rätt målgrupp eller tillräckligt med engagerade besökare för att du skall nå ditt resultat.

Optimera
Nu när du har analyserat ditt resultat i de olika kanalerna är det tid att börja skruva, anpassa. Beroende på vad som ger bäst effekt så kan du antingen välja att betala mindre till den kanal som inte lever upp till dina mål eller helt ta bort den helt ur medieplanen. Det kan också vara så att en kanal som levererar bra under en första initial period kanske inte gör det senare och då är det bra att pausa eftersom du kanske fått ut det du kan ur den kanalen på kort sikt.
Kom ihåg att det här är en löpande process som aldrig tar slut.

Säkerställ resultatet
Hur vet du då att ditt resultat stämmer? Vi rekommenderar att du utöver din egen resultatmätning säkerställer det med en oberoende mätning. Detta för att se till att det du får i leveransen verkligen stämmer. Du kan till exempel använda Sizemek (denna använder vi) eller Google Analytics.

Får du till den här rutinen, kommer du inte bara kunna utvärdera resultatet bättre, du kommer också lära dig väldigt mycket under resans gång, bli smartare och snabbare komma till önskat resultat och effekt vid nästa tillfälle. Det kommer leda till bättre och fler insikter och högre resultat.

Stort lycka till!