Google meddelar att marknadsförare nu kan köpa traditionell TV-reklam via deras annonsplattform DoubleClick Bid Manager.

DoubleClick Bid Manager är enligt Google själva den mest kompletta programmatiska plattformen som finns i dagsläget och är deras huvudsakliga annonsköps-produkt. DoubleClick är själva annonsplattformen, i vilken medieköp kan hanteras, medan Bid Manager är det främsta annonshanteringsverktyget.

Techcrunch skriver att Google nu marknadsför DoubleClick Bid Manager som ett sätt att hantera annonskampanjer för TV och online på samma ställe. Historiskt har annonsering digitalt och via traditionell TV köps och mätts i olika system och valutor. Googles nya lösning tillåter byråer och marknadsförare att hantera sina videokampanjer över digital och linjär TV på ett effektivare och lönsammare sätt.

Enligt Benjamin Holmfred från Mindshare kommer det att dröja innan Googles lösning når Sverige då det är beroende av när TV-mediehusen släpper kontrollen över sitt lager. Detta säger han till Dagens Media som även har pratat med Kristina Juhlin, VD på Amnet, som är inne på samma spår och anser att linjär-TV ännu inte har en infrastruktur för data och att det helt enkelt inte finns tillräckliga skäl till att driva förändringen i dagsläget. Dock är automatiserad handel av linjär-TV oundvikligt även om man inte vet exakt när övergången kommer att ske. En förändring skulle enligt Juhlin bidra till att annonsörerna får högre kontroll, bättre styrningsmöjligheter och uppföljning över alla plattformar.

Läs om DoubleClick Bid Manager här.
Artikel i Techcrunch.
Artikel i Dagens Media.