Hur vet du om din kampanj är lyckad? Det enkla sättet att svara på den frågan är att jämföra resultatet mot de mål du satte upp innan kampanjen. Nådde du dina mål? Då var kampanjen lyckad.

Mål som sätts inför en kampanj ska vara kvantitativa och mätbara. Det hjälper dig att se om du fick valuta för pengarna. Enligt oss på Millstone Group innebär en lyckad kampanj att du kan se ökad försäljning i de mer säljdrivande kanalerna, som exempelvis AdWords och Affiliatekanaler. Du ska samtidigt märka av en ökad varumärkeskännedom och ökad interaktion med målgruppen i displayannonsering i bredare kanaler. Har du dessutom hittat den optimala nivån när det gäller fördelning av budget mellan dessa typer av kanaler och vad du betalar i respektive kanal för maximal effekt så är det en fin bonus.

Att få till en lyckad kampanj kräver att du ständigt arbetar med att utvärdera de olika kanalernas effekt i kombination med varandra. Samt att variera ersättningen till dessa beroende på effekten. I de säljdrivande kanalerna kan du med fördel synas hela tiden medan det är bra att variera exponeringen i de bredare kanalerna. I vissa mindre kanaler kan det till och med bli aktuellt att pausa efter ett tag för att inte trötta ut målgruppen. Allt detta syns i utfallet så är du tillräckligt aktiv så säger siffrorna till vad som behöver göras.

Dessutom är det värdefullt att efter kampanjens gång utvärdera om du satte rätt mål från början. Om du uppnådde målen väldigt enkelt kanske du kan få ut mer av din kommunikation om du arbetar mer aktivt under kampanjens gång. Då kan du justera upp målen till nästa gång. Och få än mer ökad försäljning.