I Sverige har vi hög tillgång till internet och överlag är vi uppkopplade ofta. De allra flesta befinner sig i någon typ av digital miljö varje dag. Annonsering i digitala miljöer har alltså möjlighet att nå väldigt många.

När du möter din målgrupp i en digital miljö behöver du också vara beredd att fortsätta interaktionen i ett digitalt format. En digital annons bör leda till en digital process. Om du annonserar för att driva försäljning ska din kund helst kunna göra sitt köp online. De flesta förväntar sig en köpprocess som de kan fullfölja direkt och ofta i mobilen.

Även om du inte kan göra hela din försäljning online behöver du ändå försöka komma så nära som möjligt. Ett B2B företag kan till exempel ta in leads, få in mötesbokningar eller kontaktuppgifter. Du kan få besökare att ladda ner whitepapers mot att de lämnar sin mejladress eller liknande. Sälj kan med andra ord vara annat än ett rent avslut. Det viktiga är att du jobbar för att göra det enkelt och bra för kunden, oavsett vad slutsteget är.

En kund i en butik vill ha en trevlig miljö och bra service med vänligt bemötande, och en kund i en digital miljö vill ha detsamma. Men här kan det handla om tilltalande design, enkelhet och smidighet i processen, kanske tydliga instruktioner ihop med förklarande bilder och så vidare.

Ju längre ifrån detta du är, desto fler potentiella kunder kommer du tappa längs vägen. En kund som är redo att köpa och vill handla online kommer troligen dra sig för att ringa eller lämna kontaktuppgifter för att ta emot ett framtida samtal från er säljare vid en obestämd tidpunkt.

För att din annonsering ska resultera i verklig försäljning måste hela flödet fungera bra. Det räcker inte med en bra annons som drar trafik om besökarna sedan tappar intresset eller inte förstår hur de ska göra.

Om din digitala annonsering inte ger det resultat du förväntat dig bör du kontrollera var i processen kunderna ger upp och lämnar. Är det verkligen annonsen som inte gör sitt jobb, eller är det på sidan annonser leder till, eller en bit in i ett formulär? Det är värt att reda ut och testa vad förbättringar kan leda till.

Försäljning och marknadsföring går hand i hand. Ibland, särskilt i större företag, är det vanligt att olika avdelningar har hand om olika delar i processen och de jobbar tyvärr sällan tillsammans. Men förbättringar kräver samarbete mellan exempelvis produktansvariga, IT och marknad. Arbeta tillsammans för att underlätta för kunden så kommer resultatet bli bättre.