Med den pågående digitaliseringen i samhället är det många som ser nyttan av att marknadsföra sig i digitala kanaler. Ofta får vi frågan om hur man ska göra för att bygga sitt varumärke digitalt. Men frågan är felställd eftersom varumärke inte byggs genom marknadsföring. Det spelar ingen roll om marknadsföringen görs online eller i traditionell media.

Ett varumärke måste stå för något och erbjuda något som folk vill ha. Ett bra och starkt varumärke bygger du genom att:

1) Erbjuda den bästa tjänsten eller produkten som kan köpas på din marknad.
2) Behandla dina kunder, medarbetare och partners på bästa möjliga sätt.

Varför är detta då så viktigt att poängtera? Jo, därför att många företag lägger hela ansvaret för varumärket på marknadsföringen och det resulterar dels i orimliga förväntningar och dels i att man fokuserar på fel saker. Det blir lätt att skylla på dålig marknadsföring när varumärket inte håller och försäljningen går dåligt, istället för att titta på var det egentligen felar.

Genom att lyckas med punkterna ovan och paketera ditt budskap på ett bra sätt bygger du upp ditt varumärke på riktigt. Därefter kan du både öka kännedomen om ditt varumärke och driva försäljning genom marknadsföring. Med marknadsföring når du och berättar för din målgrupp att du är bäst på de första två punkterna, och då handlar det helt enkelt om att få bra räckvidd i målgruppen. Och för räckvidd passar digital annonsering utmärkt.

Självklart ska du annonsera, och gärna digitalt, men kom ihåg att marknadsföring aldrig kan göra en produkt eller ett företag bättre än vad de faktiskt är. Se till att först bygga en bra grund så att du har ett varumärke som verkligen är värt att marknadsföra.

När du sedan annonserar gäller det att synas i de kanaler där din målgrupp finns och i rätt sammanhang så att de är mottagliga för ditt budskap. Och lika viktigt är det att inte synas i fel sammanhang som ger intryck av att du inte lyckats med punkt 1 och 2 ovan. Ta hjälp av din byrå för att hitta rätt strategi för dig.