I takt med internets snabba tillväxt har användarnas upplevelse av internet ibland inte överensstämt med deras förväntningar. Detta märks inte minst på utvecklingen – och antalet registreringar – av annonsblockeringstjänster.

För att återställa användarnas positiva inställning till webben har ledande, internationella, handelsorganisationer och medieföretag samlats och skapat en koalition för bättre marknadsföring (Coalition for Better Ads). Koalitionens uppgift är att utföra undersökningar för att utveckla datadrivna standarder för marknadsföring på internet. Målet är att undersöka vilken typ av marknadsföring och annonsering som användarna tycker minst om, och varför, för att se till att den globala marknaden kan leverera en bättre marknadsföringsupplevelse.

Koalitionen har genomfört en omfattande kartläggning med över 25 000 respondenter i Nordamerika och Europa för att utifrån den definiera en standard för bättre annonser ”Better Ads Standard”. Det är själva resultaten som definierar standarden och identifierar annonseringsupplevelser som faller under kundernas acceptansgräns. Undersökningen avslöjade det som ger den mest störande och irriterande annonsupplevelsen, vilken även ökar risken för att användare registrerar en annonsblockerare.

Resultaten från undersökningen visade att konsumenterna tydligt skiljer mellan olika typer av annonsupplevelser vilket ger en tydlig bild av vad som är det mest och minst föredragna annonsformatet. Irritation och distraktion var bland de viktigaste faktorerna för att avgöra om en annonsupplevelse skulle klassas under den gräns för acceptans som satts i ”Better ads standard”.

Läs mer om resultaten och detaljer kring vilka annonsformat som var minst omtyckta här.