Utvecklingen av robotar har skett i en snabb takt de senaste åren och det är dags att börja förbereda sig inför en verklighet som innebär att du har en robot som kollega. Dan Olds, som är analytiker på OrionX, säger till Computersweden att robotiseringen med största sannolikhet kommer att påverka alla verksamheter det kommande decenniet. Det finns ett enormt stort användningsområde för robotar.

Vi är vana vid att finna robotar på t ex. inom lager- och produktionsverksamhet, men nu utvecklas även nya tekniker som AI, datorseende och mobilitet som möjliggör fler användningsområden för robotar. En utökad användning av robotar inom företag innebär en utmaning för framförallt informations- och IT-chefer inom allt från att introducera robotarna på det egna företaget, till hur infrastrukturen ska se ut. Det krävs planering, kompetens och vilja till förändring.

Computersweden har tagit fram några av de utmaningar som företag behöver förbereda sig för. Först och främst behövs rätt kompetens när man börjar använda sig av robotar. En ny roll i form av Robotchef kan komma att skapas, med ansvar över ett företags robotstrategi och integrering. Kompetensen hos befintliga medarbetare behöver också öka så att den befintliga personalen kan hantera robotarna och även bli bra beställare av robotar.

En annan utmaning kan vara motstånd från den befintliga personalen mot en robot som kollega. Personalen kan ha fördomar om att robotar är farliga eller att de kommer ta deras arbete ifrån dem. De flesta behöver dock inte vara oroliga att bli ersatta av en robot, Dan Olds tror nämligen inte att robotarna kommer kunna göra allt det arbete en anställd gör i dagsläget. Företag bör ändå erbjuda sina anställda rätt utbildning och underlätta den kommande ”relationen” till robotar så mycket som möjligt.

Läs mer om framtiden med en robot som kollega eller anställd här.