Millstone Group

Digital mediebyrå i takt med tiden

Du har 67 miljarder skäl att byta mediebyrå.

Millstonemodellen. Så blir du lönsam.

Vi når din målgrupp genom relevanta mediekanaler

Vi vet vad som ger bäst resultat

Millstone Group – En digital mediebyrå

När dina kunder flyttar från traditionell media till digital media så måste du följa med dem för att lyckas. Då gäller det att ha valt rätt mediebyrå, en mediebyrå med digitalt utgångsläge och som vet hur du på bästa sätt följer med dina kunder i det digitala landskapet.
Det är det vi på Millstone Group kan hjälpa dig med. Som en mediebyrå med lång erfarenhet av att nå kunder i digitala medier vet vi vad som krävs och vi kan därför ge dig det stöd du behöver. Vi följer dig också hela vägen från att nå dina potentiella kunder till dess att de faktiskt köper något av dig.
Om du väljer oss som din mediebyrå får du både specialister med kunskap om digitala medier och erfarna affärsutvecklare som sätta sig in i och förstå din affär. Det är vad som krävs idag, dvs. ett helhetsperspektiv med digitalt fokus.
Målet för oss är detsamma som målet för dig, en mätbart lönsam marknadsföring. Du vet vilken målgrupp du har och vet vad du vill erbjuda dem. Vårt arbete som din mediebyrå är att se till att alla i din målgrupp nås av just ditt budskap.
Vi når din målgrupp genom att arbeta med alla relevanta mediekanaler oavsett om de är traditionella eller digitala. Men, till skillnad från många andra så börjar vi i rätt ände, i de digitala kanalerna. På så vis kan vi ge dig mätbart ökad räckvidd, mer trafik och ökad försäljning snabbare.
Vi har hittills hjälpt fler än 400 kunder att få ut mer av sin marknadsföringsbudget. Du kan läsa mer om några av dem under ”våra kunder”. Lyssna inte bara på vad vi säger, lyssna på vad våra kunder säger om oss.
Vårt viktigaste arbete som mediebyrå är att leverera ett överraskande bra resultat till dig. Vad resultatet är beror på helt och hållet dina mål. Det är därför vi vill lära känna dig så bra som möjligt. Ju mer vi vet om dig och din verksamhet desto bättre resultat kan vi leverera.
Mätbarhet är en av våra framgångsfaktorer. Vi mäter allt som vi gör utifrån dina mål. Det gör att vi slipper gissa vad som ger bäst effekt. Vi väntar inte bara tills kampanjen är över utan vi mäter, följer upp och utvärderar allt i realtid. Det som fungerar bäst gör vi mer av, det som fungerar mindre bra ändrar vi på eller tar bort.
I en digital tidsålder finns det ingen anledning att chansa. Siffrorna talar sitt tydliga språk och visar vägen till framgång. För dig som söker en resultatfokuserad mediebyrå i Stockholm – kontakta oss så går vi igenom det du gör idag och ger dig konkreta förslag på hur du kan lyckas ännu bättre!